Forskningsinspireret og praksisbaseret undersøgelse om og i krydsfeltet mellem kunsthåndværk, billedkunst og kunstteori

Mit afsæt er det keramiske fag, som jeg lærte først i halvfjerserne. Leret og det håndværk, der er knyttet til det, har nu fascineret mig gennem fire årtier.

Derimod mistede jeg interessen for at producere brugsgenstande. I stedet begyndte jeg at beskæftige mig med lerets proces og muligheder. Som eksempel kan nævnes ”Ingen kan træde ud i den samme flod to gange – 99 lerkar til Heraklit”. En keramiske land art installation fra 2014, hvor 99 drejede lerkar nedbrydes af vejr og vind.

Hen af vejen er der også dukket andre materialer og metoder op – og kollektive projekter. F.eks. FLAC – Feministic Land Art Cooperation, som i 2017 gennemførte et kunstprojekt, en rejse og et residencyophold i Lofoten. Joining FLAC – The Beginning is Today (Always) som projektet hedder, omfattede midlertidige markeringer, suppemøder samt daglige registreringer og indsamling af materiale.
Projektet er inspireret af og dedikeret til den engelske feminist Mary Wollstonecraft, der i 1795 gennemførte en rejse i Norden.

Senest er kunstteoretiske overvejelser kommet til, og i 2017 skrev jeg produktbaseret kandidatspeciale i Kunsthistorie om krydsfeltet mellem kunstteori og kunstnerisk praksis.

På baggrund af mine samlede faglige erfaringer indleder jeg nu et forskningsinspireret og praksisbaseret projekt, hvor relationen mellem billedkunst, kunsthåndværk og kunstteori undersøges og afprøves ved hjælp af en række delundersøgelser. Intentionen er at undersøge hvorvidt – og i givet fald hvordan – kunstteori kan inddrages som materiale i praksis. Herunder beskrives undersøgelsens delelementer:

år og måned titel indhold

2018.02

Forundersøgelse:
Objektet og Fladen

Læs om den udstilling, der var ramme om undersøgelsen HER
Læs logbog over udstillingens proces HER
Objektet og Fladen undsrsøgte sansemæssige forskydninger i fotografiets todimensionelle skildringer af tredimensionelle objekter.

2018.10

Forundersøgelse:
Bonsai Land Art

I museale rammer (CLAY - Keramikmuseum Danmark) undersøges hvordan og i hvilket omfang inddragelse af teori i selve værket kan kombineres med museets mål og kuratoriske greb.
Bonsai Land Art undersøger processen som værk.

2018.10 Forundersøgelse:
Lerfontæne til Risdyrkning
I museale rammer (CLAY - Keramikmuseum Danmark) undersøges hvordan og i hvilket omfang inddragelse af teori i selve værket kan kombineres med museets mål og kuratoriske greb.
Lerfontæne til Risdyrkning undersøger relationen mellem billedkunst og kunsthåndværk.
2018.11 Evaluering og fremtidig ramme Under et tre uger langt ophold i forfatteren Leif Hasles Hus evalueres de første undersøgelser og projektets fremtidige form og indhold indkredses.

HOME