Mit afsæt er det keramiske fag, som jeg lærte først i halvfjerserne. Leret og det håndværk, der er knyttet til det, har nu fascineret mig gennem fire årtier.

Derimod mistede jeg interessen for at producere brugsgenstande. I stedet begyndte jeg at beskæftige mig med lerets proces og muligheder. Som eksempel kan nævnes ”Ingen kan træde ud i den samme flod to gange – 99 lerkar til Heraklit”. En keramiske land art installation fra 2014, hvor 99 store drejede lerkar nedbrydes af vejr og vind.

Senere kom også kunstteoretiske overvejelser til, og i 2017 skrev jeg produktbaseret kandidatspeciale om krydsfeltet mellem kunstteori og kunstnerisk praksis.

Hen af vejen er der også dukket andre materialer og metoder op – og kollektive projekter. F.eks. FLAC – Feministic Land Art Cooperation, som i 2017 gennemførte et kunstprojekt, en rejse og et residencyophold i Lofoten. Joining FLAC – The Beginning is Today (Always) som projektet hedder, omfattede midlertidige markeringer, suppemøder og daglige registreringer. Det er inspireret af og dedikeret til den engelske feminist Mary Wollstonecraft, der i 1795 gennemførte en rejse i Norden.

Som videreførsel af min praksis indleder jeg nu et forskningsinspireret og praksisbaseret projekt, hvor relationen mellem billedkunst, kunsthåndværk og kunstteori undersøges og afprøves ved hjælp af en række delundersøgelser.


HOME