Lerfontæne til Risdyrkning

Lerfontæne til Risdyrkning indgår i ATRIUM's * udstilling på CLAY fra oktober 2018 til april 2019. Den fremstilles på Statens Værksteder for Kunst, Kbh. i sommeren 2018 og er støttet af Statens Kunstfond.
Fontænen består af et dobbeltvægget lerkar med en diameter på ca. 150 cm, der efter brænding fyldes med flydende hvidt ler – såkaldt hvid begitning / pibeler. En luftpumpe sørger for ”småplutren” i det hvide ler. Vilde ris såes i leret, og i løbet af nogle dage, vil risen spire og gro. De vil udvikle sig under hele udstillingsperioden.
Opdelingen af fontænen, tegner et kryds. Det er tænkt som en markering af den akse i rummenes grundplan, fontænen står midt i. (læs Helene Johanne Christensens artikel om fontænen her)

Værket tager afsæt i udstillingsfællesskabets navn og i fontænen i det klassiske atrium. Vandet i fontænen samler rummet ved at sprede lyd og kølighed. Herved refereres til behov øverst i behovspyramiden.

Risene refererer derimod til basale behov; bl.a. er ris hovedernæring for millioner af mennesker.

Det flydende pibeler er med sin elfenbenshvide blankhed eksponent for materialets og processens iboende skønhed.

Fontænen som objekt kategoriseres traditionelt som billedkunst, hvorimod beholdere til planter kategoriseres som kunsthåndværk og dyrkning af ris som agerbrug. På metaniveau opstår herved et clash mellem kategoriernes indbyrdes relation.

Se visualisering af idé og proces her


* Udstillingsfællesskabet ATRIUM nytænker og genfortolker plantekrukken på udstillinger i perioden 2016-19


HOME