"Ingen kan træde ud i den samme flod to gange" – 99 lerkar til Heraklit
Fotografisk skildring af fremstillingen

Kirstine Autzen har dokumenteret fremstillingen af lerkarrene i foråret 2014. Hun valgte at arbejde med en fototeknisk ramme, der omfattede:
- brugerdefineret hvidbalance på 4600 grader Kelvin og udelukkende dagslys
- 3 blændeindstillinger og 3 lukkeindstillinger
- ISO 100 til alle optagelser
- en hvid baggrund der blev hængende gennem hele perioden, så lerkarrenes spor på papiret blev en del af fotografiernes visualisering af tidslighed

Ved hjælp af sit tekniske regelsæt opløser Autzen ideen om korrekt og ensartet dokumentation, idet lyset aftegner sig med forskellig lysstyrke og farver alt afhængigt af vejrliget udenfor. På grund af årstidernes skiften – fra vinter til sommer - blev farvetemperaturen desuden varmere efterhånden som projektet skred frem. Herved blev der lagt yderligere lag til værkets visualisering af tidsbegrebet, dels via kameraets faste indstillinger, der visualiserer tiden ved hjælp af det skiftende lys, der følger årstiderne og dels via de synlige spor på papiret, der på poetisk vis visualiserer tidens spor.

 

 

Se mere om:

Nedbrydning

Udstilling

HOME