"Ingen kan træde ud i den samme flod to gange" – 99 lerkar til Heraklit
Fotografisk skildring af nedbrydningen

Kunstnerduoen Ingvartsen & Rejnert har dokumenteret forandringen. Med jævne mellemrum har de fulgt værkets samspil med og integration i det omliggende landskab. De har haft fokus på at skildre de skiftende årstider og belysninger.
Ingvartsen & Rejnert visualiserer værkets opløsning helt konkret og formidler herved også installationens tidslige udstrækning som en lineær proces.

  

 

 

Se mere om:

Fremstilling

Udstilling

HOME