SMELTELER

I forbindelse med et ophold på Statens Værksteder for Kunst i 2014, havde jeg brug for at kende det nøjagtige smeltepunkt og sintringsinterval for henholdsvis blå- og rødler.
Det medførte en række prøver, der, ud over at fastslå de ønskede temperaturer, afslørede nogen af de muligheder det kan give, når leret brændes, så det begynder at smelte og blive flydende. Herover ses et af Kirstine Autzens foto af forsøgene

I oktober 2018, under et opholk på Klitgården i Skagen, fik jeg mulighed for over 14 dage at producere en systematiseret forsøgsrække. Hensigten var at undersøge og afdække muligheder og begrænsninger. Eksempler herunder (egne foto)

Fra midten af af oktober 2019 frem til midten af februar 2020 omsættes skitser og ideer til store formater på Statens Værksteder for Kunst, Kbh.

ARKIV

HOME