Stenbytning

I sommeren 2010 kørte jeg af E6 til Lofoten. Undervejs kommer man over Saltfjellet og Polarsirklen. Her holdt jeg pause ved en rasteplads, fyldte flasken med vand fra en elv og tog tre små sten.
Senere fik jeg at vide, at området er nationalpark, og at det er forbudt at fjerne noget fra området! Derfor besluttede jeg at lægge sten fra Valby (hvor jeg boede på det tidspunkt) næste gang, jeg passerede stedet. På den måde byttede jeg blot stenene blot. Der ændres altså ikke ved kvantiteten af sten, men der bidrages kvalitativt til jordens mangfoldighed og måske til fremtidige geologers undren!

Tanken er at opbygge en samling af små sten fra udvalgte steder og at lægge dem ud på ny lokaliteter.
Samlingen vil altså hele tiden ændres og fornyes - og verden bliver en mikrosmule ændret hver gang en sten får en ny beliggenhed. F.eks. når en sten fra Saltfjeldet lægges ud i Venedig, der til gengæld måske får en sten til at ligge i Louns Bredning.

Alt bliver naturligvis dokumenteret, dateret og beskrevet. Det handler, om anonymitet, om at agere og intervenere i det små og det skjulte – og om kaostorien.

 
Øverst: Saltfjellet. Nederst: sten indsamlet på Saltfjellet

Sten indsamlet ved Bulbjerg i Nordjylland

 

Stenen fra Bulbjerg lagt ud ved Malmberget i Nordsverige

HOME