Stenbytning

I sommeren 2010 kørte jeg af E6 til Lofoten. Undervejs kommer man over Saltfjellet og Polarsirklen. Her holdt jeg pause ved en rasteplads, fyldte flasken med vand fra en elv og tog tre små sten.
Senere fik jeg at vide, at området er nationalpark, og at det er forbudt at fjerne noget fra området! Derfor besluttede jeg, at lægge nogen sten fra Valby (hvor jeg bor), næste gang, jeg passerer stedet. På den måde byttes stenene blot ud. Der ændres ikke ved kvantiteten af sten, men der bidrages kvalitativt til jordens mangfoldighed og måske til en fremtidig geologs undren!

Tanken er nu at opbygge en samling af små sten fra udvalgte steder og sideløbende med indsamlingen lægge stenene ud på ny lokaliteter.
Samlingen vil altså hele tiden ændres og fornyes - og verden bliver en mikrosmule ændret hver gang en sten får en ny beliggenhed. F.eks. når en sten fra Saltfjeldet lægges ud i Venedig, der til gengæld måske får en sten til at ligge i Louns Bredning.

Alt bliver naturligvis dokumenteret, dateret og beskrevet. Det handler, om anonymitet, om at agere og intervenere i det små og det skjulte, og om kaostorien.

 
Øverst: Saltfjellet. Nederst: de tre små sten fra Saltfjellet

Sten fra Bulbjerg i Nordjylland

 

Sten fra Bulbjerg lagt ud ved Malmberget i Nordsverige

 

ARKIV

HOME