Forskydninger i tid og rum
en undersøgelse i tre dele

Første del var en udstilling i Danske Kunsthåndværkeres Officin dec. 2012 - jan. 2013. Her blev tid og rum visualiseret af fem videoklip vist på tablets, tre lerkar, en fontæne med boblende pibeler, et kamera samt en keramiske qr-code, der forskød rummet til et virtuelt rum.

Websiden, der udgør anden del, beskriver projektets idé, dokumenterer den fysiske del og viser de sentenser, der er indgået i projektet.

Tredje og sidste del er en publikation, der dokumenterer og supplerer de to første. Den inddrager også din tid, hvis den skal få det rumlige format, den er tiltænkt.

Her på siden blev der hver weekend i udstillingsperioden lagt dokumentation fra udstillingen i Danske Kunsthåndværkeres Projektrum, Bredgade 66, Kbh.
Sammen med dokumentationen lægges der sentenser ud, der har været inspiration for arbejdet med projektet. Klik på de enkelte billeder, hvis du vil se mere.

Siden kan tilgås via en keramisk qr-kode i udstillingslokalet.

Du kan læse om baggrunden for udstillingen her.

Tid -en, -er; et fællesgermansk ord, senere oldnordisk. Det kommer (tror sprog-forskere) af et indoeuropæisk ord, di-t- = "afsnit". Det er senere blevet et germansk ord, ti?i = "tidsafsnit". På oldnordisk hed ordet ti?. Der lå altså fra vores sprogs begyndelse noget med opdeling i forståelsen af tiden. Dette stiller os i modsætning til andre folkeslag, f.eks. de uteaztekisk-talende Hopi'er, der opfatter tiden som en glidende, ubrudt bevægelse.

(http://da.wikipedia.org/wiki/tid)

06.01.13 - 13.01.13

For hvad er tid. Hvem kan overhovedet begribe det i sin tanke, så han kan fremstille det i ord.

(Augustin 354-430)

31.12.12 - 05-01-13

I stedet for den "rumliggjorte" tid, repræsenteret ved en ret linje, tilskynder Bergson os til at koncentrere vore forestillinger om la durée, tidsfylden, den oplevede tid uden sammenhæng med en fysik, der reducerer tid til bevægelse: la durée indebærer en bevarelse af fortiden og en foregribelse af fremtiden; og nutiden svarer til en vis "tidsfylde, der består af to dele: vor umiddelbare fortid og vor umiddelbare fremtid".

(Ilya Prirogine og Serge Pahaut)

23.12.12 - 30.12.12
 

Væsentlige spørgsmål i den filosofiske beskæftigelse med emnet “tid”: Er tiden absolut eller bare relativ? Er det umuligt at forestille sig tid uden ændringer eller har tanken mere for sig? "Går" tiden eller er begreberne fortid, nutid og fremtid fuldstændigt subjektive beskrivelser af vore sansers bedrag ?

(http://da.wikipedia.org/wiki/Tid)

16.12.12 - 22.12.12
 


Tiden er ikke et empirisk begreb der er afledet af erfaringen. Thi man ville hverken være i stand til at iagttage samtiden eller successionen hvis ikke tidsforestillingen a priori lå til grund.

(Immanuel Kant 1724 – 1804)

10.12.12 - 15.12.12

 

 


Tiden er hverken forhånden i ”subjektet” eller i ”objektet”, hverken ”indeni” eller ”udenfor” og den er ”tidligere” end enhver subjektivitet og objektivitet, fordi den udgør selve mulighedsbetingelsen for dette tidligere.

(Martin Heidegger 1889 – 1976)

07.12.12 - 09.12.12

 

 


Det er perspektivet bagud, der viser, at vi nu er fremme, at begge ender er bukket sammen på verdenshistorien og vi står ved tidens ende foran Herrens og gudsrigets komme. ….

Paradoksalt nok kom tidens ophør til at betyde at tiden begyndte at gå. Den havde fået et mål og skønt ingen kendte dagen og timen tikkede uret.

(Gyldendals Religionshistorie)

Foto fra Statens Værksteder 03.10 - 31.11

udstillingens idé og indhold


ARKIV

HOME