Fra Huset i Asnæs, foto: Mie Thorning Christensen

 

 Bonsai Land Art

I 2015 blev jeg inviteret med i udstillingsfællesskabet ATRIUM, der nytænkte og genfortolkede plantekrukken på udstillinger i perioden 2016-19. Intentionen var at skabe synergi mellem krukke og plante ved at .
Begrebet synergi anvendes blandt andet inden for New Public Manegement. Man taler for eksempel om afsætningssynergi, omkostningssynergi og performancesynergi.
Tilhængere af New Public Manegement mener, at større markedsorientering i den offentlige sektor vil føre til mere effektiv forvaltning uden væsentlige negative konsekvenser.
Kritikerne mener, at systemet skaber stress, teknokrati og at det indgår i en global neoliberal tendens, hvis pris er tab af menneskelige værdier – og i sidste instans grundlæggende demokratiske rettigheder.
Da jeg tilhører kritikerne, var det min første indskydelse at skabe distance. Jeg har fulgt op på indskydelsen ved at tage udgangspunkt i ordets oprindelige betydning: ”samspil mellem to eller flere faktorer der forstærker hinanden således at den kombinerede effekt bliver større end summen af de enkelte faktorers bidrag.” (ordnet.dk)

Jeg interesserer mig for de processer, der udvikles i materialerne. Derfor har projektet udmøntet sig i et værk, hvor det våde ler og det uspirede frø påvirker hinanden. Det er altså processen, der er værket. Hensigten er at forskyde oplevelsen fra det funktionelle til det refleksive, så fokus flyttes fra tingslighed og økonomisk værdi til processen, som jeg mener er essentiel for al væren. Værket består af:

- Drejede cylindre i blødt ubrændt pibeler
- Hvede der er blandet i leret inden drejningen
- Glaskuber der omslutter de drejede objekter og sikrer et fugtigt miljø, så hveden kan spire og gro
- Dokumentation af processen
- Beskrivelse af den biologiske proces af Ph.D. i populationsbiologi Inger Weidema (kan læses her)

Fra Officinet, Kbh., foto Ole Akhøj

Som i land art danner det menneskeskabte afsæt for naturens udformning af værket. Men hvor land art værker ofte omfatter betydelige indgreb i landskabet, er kuberne størrelsesmæssigt snarere at sammenligne med bonsai, der i øvrigt direkte oversat betyder ”landskab på bakke”

I sin anmeldelse i Nordjyske af ATRIUMs udstilling i Det Ny Kastet, Thisted skrev Troels Laursen:
"hos Lise Seier Petersen, er funktionen helt væk. Hendes ler er iblandet korn, der så spirer i den fugtige ler. De små glaskuber er væksthuse, hvor en planteudvikling sker, samtidig med at der er en afvikling i gang. Det er keramisk konceptkunst, når det virker." (anmeldelsen kan læses her)

Fra Det Ny Kastet, foto: Lars Autzen

Frem til d. 31. marts 2019 kan værket ses på CLAY Keramikmuseum i Middelfart, hvor det er blevet præmieret af Statens Kunstfond, Udvalget for Kunsthåndværk og Design. Udvalgets begrundelse kan læses her.
Værket indgår i udstillingen ATRIUM Den Levende Krukke.
Produktionen af Bonsai Land Art er støttet af Statens Kunstfond, Billedkunstudvalget og Dansk Tennisfond.

Fra CLAY – Keramikmuseum Danmark, foto Ole Akhøj

HOME