Ifølge Wikipedia er en skål ”en beholder, der bruges til servering af mad og drikke ...”

Men skålen kan også ses som en begrebsmæssig inkarnation af det keramiske felt. Keramik er et af jordens ældste håndværk og inkluderer selvsagt en lige så lang tradition og historie. Det er min overbevisning, at dén, der vil det nye, må forankre sig i det gamle. At være sig historien og traditionen bevidst er grundlag for at kunne identificere, forholde sig til og være åben over for nye.

Spørgsmålet om hvad en skål er kan stilles både helt konkret og / eller rent sprogligt. Det kan også ses som et spørgsmål om, hvordan vi sanser, erkender og definerer verden og tingene.

Intentionen er at lægge op til refleksion over og debat af skålen som begreb, kunsthåndværket som repræsentationsform, og hvordan vi møder og tolker verden, sproget og tingene.

 

ARKIV

HOME