Lerfontæne til Risdyrkning

(eget foto)

Lerfontæne til Risdyrkning indgår i ATRIUM's * udstilling på CLAY Keramikmuseum Danmark fra oktober 2018 til april 2019. Fontænen blev fremstillet på Statens Værksteder for Kunst, Kbh. i sommeren 2018. Produktionen er støttet af Statens Kunstfond, Udvalget for Kunsthåndværk og Design, der efterfølgende også præmierede værket i forbindelse med udstillingen på CLAY. Udvalgets begrundelse for præmieringen kan læses her.

Fontænen består af et dobbeltvægget lerkar med en diameter på ca. 135 cm, der efter brænding fyldes med flydende hvidt ler – såkaldt hvid begitning / pibeler. En luftpumpe sørger for ”småplutren” i det hvide ler. Vilde ris såes i leret, og i løbet af nogle dage, vil risen spire og gro. De vil udvikle sig under hele udstillingsperioden.
Opdelingen af fontænen, tegner et kryds. Det er tænkt som en markering af den akse i rummenes grundplan, fontænen står midt i. (Helene Johanne Christensens artikel om fontænen kan læses her)

Værket tager afsæt i udstillingsfællesskabets navn og i fontænen i det klassiske atrium. Vandet i fontænen samler rummet ved at sprede lyd og kølighed. Herved refereres til behov øverst i behovspyramiden.

Risene refererer derimod til basale behov; bl.a. er ris hovedernæring for millioner af mennesker.

Det flydende pibeler med sin blankhed er eksponent for materialets og processens iboende skønhed.

Fontænen som objekt kategoriseres traditionelt som billedkunst, hvorimod beholdere til planter kategoriseres som kunsthåndværk og dyrkning af ris som agerbrug. På metaniveau opstår herved et clash mellem kategoriernes indbyrdes relation.

* Udstillingsfællesskabet ATRIUM nytænker og genfortolker plantekrukken på udstillinger i perioden 2016-19


HOME