SMELTELERSTYKKER

Keramiske objekter, der er deformeret af for høj brændingstemperatur. Projektet foregår i krydsfeltet mellem billedkunst og kunsthåndværk. Hensigten er at diskutere distinktionen mellem anvendt- og fri kunst.
Smeltelerstykker indgår desuden et forskningsinspireret og praksisbaseret formidlingsprojekt, hvor jeg vil undersøge mulighederne for at etablere en form for symbiose mellem billedkunst, kunsthåndværk og kunstteori.

Smeltelerstykkerne består af blå- og rødler, der har et lavt smeltepunkt, samt pibeler, der her et højt smeltepunkt. De drejes i kassiske keramiske grundformer; enkelte af dem facetskæres.
Smeltelerstykkerne brændes til temperaturer mellem 1170 og 1200 grader, hvorved leret begynder at deformere og smelte. Det kræver en præcis brænding, fordi sintringsintervallet, det vil sige spændet mellem lerets begyndende deformering og den totale udsmeltning er meget lille – omkring 5-10 grader.

Det er kombinationen af lertyper, form og brændingstemperatur, der skaber værket.

Ni facetskårne og sammensmeltede cylindre fra opholdet på Statens Værksteder for Kunst, 2020. Foto Camilla Reyman

BAGGRUNDEN FOR SMELTELERSTYKKER
I forbindelse med et ophold på Statens Værksteder for Kunst i 2014, havde jeg brug for at kende det nøjagtige smeltepunkt og sintringsinterval for henholdsvis blå- og rødler.
Det medførte en række prøver, som, ud over at fastslå de ønskede temperaturer, afslørede nogen af de muligheder, der opstår, når ler begynder at smelte. Undersøgelserne afslørede også nogen af de fysiske love, der gælder for denne proces. Love, der gør det muligt at styre resultatet.

Udvalg af prøver fra Statens Værksteder for Kunst, 2014. Foto Kirsteine Autzen

I oktober 2018, under et ophold på Klitgården i Skagen, fik jeg arbejdsro til at systematisere forsøgene. Hensigten var at undersøge og afdække muligheder og begrænsninger.

Undersøgelse fra opholdet på Klitgården, 2008. Eget foto

Smeltelersykker er støttet af Statens Kunstfond, Udvalget for Kunsthåndværk og Design.


ARKIV

HOME