Mnemosyne Atlas II - Genforhandling af patosformler


Den tyske Kunsthistoriker Aby Warburg arbejdede i 1920-erne på et "Mnemosyne Atlas", der visuelt argumenterede for billedelige konstanter, som han kaldte "patosformler". De var kærnen i en transhistorisk og transkulturel billedbåren kommunikation.

Patosformlerne var opbygget af engrammer. Det er indristede spor, der reflekterer grundstemninger i den menneskelige psyke. Warburg arrangerede billeder fra forskellige kulturer og epoker på tavler, der udtrykte disse formler. Han mente, at det var en universel billedlig baseret grammatik, der kunne kommunikere centrale forhold i menneskets væren i verden.

Jeg har taget udgangspunkt i QR koden som et universelt nutidigt ikon. Ud fra den undersøges Warburgs teorier i en nutidig kontekst. De er således analoge med Warburgs engrammer. De kan forstås universelt - både på Warburgs direkte vis, men også som ét vindue til den virtuelle verden.

De præmisser jeg arbejder på er meget langt fra Warburgs. F.eks. hans virkelighed var enstrenget, medens min er tomensionelle. Jeg kan zappe mellem en fysisk og en viruel virkelighed og jeg kan hente informationer på et spiltsekund, hvor Warburg måtte bruge lang tid på at hente sine.

Hvis der findes universelle sprogkoder, er det tænkeligt, at de fremstår endnu tydelige nu end de gjorde i 1920-erne.

Projektet er støttet af Statens Kunstråd.


ARKIV

HOME