RASTEPLADSTOILETTEREt projekt der registrerer, dokumenterer og undersøger rastepladstoiletter.

Rastepladsen er både den rejsendes helle og et parallelsamfund med egne regler og hierakier. Toilettet er rastepladsens hjerte. Det fælles referencepunkt og ofte den direkte årsag til at vi søger ind på den konkrete rastepladse.

Projektet startede i 2004, med et toilet ved Kruså grænsehandel. Billederne har siden ligget i en skuffe, og er dukket op med jævne mellemrum. De har hver gang gjort mig opmærksom på, at rasteplads-toilettet er et interessant fænomen, der fortjener en nærmere udforskning. I 2010 begyndte jeg så at dokumentere og sammenligne toiletter fra de rastepladser, jeg møder på min vej.

Hidtil har det mest været skandinaviske rastepladstoiletter. Det skal der ikke lægges noget i. Alle landes rastepladstoiletter kan potentielt set indgå.

Billedet til højre er fra E6 i Skåne nordgående spor.

ARKIV

HOME