Selvrefererende Keramik
"Lise Seier Petersen er keramiker, men en keramiker som benytter sproget til at stille spørgsmål til kunsthåndværkets form og funktion i dag. Når Seier Petersen således bruger ord som skål og fad og lader ordene skabe keramiske former, der undviger en direkte brugsværdi, stimulerer hun vor refleksion omkring den konventionelle forståelse af kunsthåndværket. Der skabes en kløft mellem det ordet betegner og den form ordet skaber og i stedet for at konstatere, at vi står overfor et stykke brugskunst rejses spørgsmålet, hvad er kunsthåndværket idé og hvilke forventninger stiller vi til det? Den pragmatiske opfattelse af sproget og kunsthåndværket erstattes af en reflekterende situation, og netop dette forhold mellem betragteren af værket og værket er Seier Petersens ærinde. Vi bliver med andre ord opfordret til at reflektere over sprogets symbolske betydning og dets relation til den form det betegner, og måske vil denne refleksion både lede os mod overvejelser over sprogets og kunsthåndværkets oprindelse og i sidste ende til oprindelsen til kunstværket."

(Fra Dorthe Abildgårds åbningstale i Skovhuset, marts 2007)