Stenbytning

I sommeren 2010 kørte jeg af E6 til Lofoten. Undervejs kommer man over Saltfjellet og Polarsirklen. Her holdt jeg pause ved en rasteplads, fyldte flasken med vand fra en elv – og tog tre små sten.
Senere fik jeg at vide, at området er nationalpark, og at det er forbudt at fjerne noget! Derfor besluttede jeg at lægge sten fra Valby (hvor jeg boede på det tidspunkt) næste gang, jeg passerede stedet.
Ved at bytte rundt på stenene ændres der ikke ved kvantiteten af sten, men der bidrages kvalitativt til diversiteten – og måske til fremtidige geologers undren!

Siden har jeg opbygget en samling af små sten fra udvalgte steder. I første omgang deponeres de i små glas. Siden lægges de ud på ny lokaliteter.
Samlingen ændres og fornyes altså kontinuerligt - og verden bliver en mikrosmule ændret hver gang en sten får en ny beliggenhed. F.eks. når en sten fra Saltfjeldet lægges ud i Venedig, der til gengæld får en sten til at ligge i Louns Bredning.

Projektet handler, om anonymitet, om at agere og intervenere i det små og det skjulte – og lidt om kaostorien.

 
Øverst: Saltfjellet. Nederst: sten indsamlet på Saltfjellet

Sten indsamlet ved Bulbjerg i Nordjylland

 

Stenen fra Bulbjerg lagt ud ved Malmberget i Nordsverige

 

HOME