Forskydninger i tid og rum

 

 

8. dec. 2012 – 13. jan. 2013

Danske Kunsthåndværkeres Projektrum, Bredgade 66, Kbh

tirsd. - sønd. kl. 12-16, dog lukket 25.-28. dec. (begge dage inkl.)

På en rejse i Nordnorge i 2010 videofilmede jeg en norsk fos. Den blev delt op i flere klip, så hele synsfeltet kom med. Under gennemsyn af rejsens dokumentation blev klippene ved et tilfælde sat op med lidt afstand imellem. Det viste sig at være en visualisering af tiden - som en glidende strøm og som fragmenter.
Videoklippene vises på udstillingen og er udgangspunkt for de øvrige værker:

- En fontæne med flydende hvidt ler. Værket vil ændres i udstillingsperioden, fordi leret størkner. Tiden skabe herved sin egen visualisering og det statiske ler ændres til en dynamisk organisme og udstillingen ændrer sig selv over tid.

 

- En qr-code på udstillingen, der linker til en webside, hvor materiale om proces og dokumentation uploades hver weekend. Materialet kan følges med en smart-phone og tilføjer udstillingen en forskydning fra det fysiske til det virtuelle rum.

- Lerkar, der i sig selv er en tidslig manifestation af processen, men også fremstår som rum i rummet.

- Sentenser om tid.

- En publikation, der visualiserer og fastholder tematik og proces. Publikationen udgives på udstillingens sidste dag.

08.12.12 Artist talk
15.12.12 Tværæstetisk salon med Jorunn Veiteberg
16.12.12 Work-in-progres – ugens dokumentation.
22.12.12 Work-in-progres – ugens dokumentation.
29.12.12 Work-in-progres – ugens dokumentation.
06.01.13 Work-in-progres – ugens dokumentation.
12.01.13 Work-in-progres – ugens dokumentation,
13.01.13 Processen afbrydes, der udgives en publikationen og holdes finisering.


Udstillingen er udført på Statens Værksteder for Kunst i efteråret 2012.

Nationalbankens Jubilæumsfond, Danish Crafts og Anna E. Munchs Legat har støttet økonomisk.

8_marzz har fotograferet processen.


Se mere om proces og dokumentation


ARKIV

HOME