Objektet og Fladen

Officinet, Bredgade 66, Kbh.
29. februar - 11. marts 2018,
tirsd. - sønd. kl. 12-16

Lise Seier Petersens udstilling i Officinet undersøger forholdet mellem en tredimen-sionel keramisk land art installation og fotografier, der både skildrer processen med at fremstille installationen og den udvikling, værket har gennemgået, siden det blev sat op i 2014.

Ingen kan træde ud i den samme flod to gange – 99 lerkar til Heraklit”, er titlen, og værket visualiserer Heraklits tese om, at alt er i bevægelse. Det er opstillet i park-området ved Kunstcentret Silkeborg Bad og består af 99 lerkar, der langsomt opløses af skiftende årstiders vejrlig.

På udstillingen i Officinet viser Seier Petersen modeller og fotografier af både fremstillingen og opløsningen af den keramiske land art installation. Det er Kirstine Autzen, der har fotograferet fremstillingen på Statens Værksteder for Kunst i foråret 2014. Kunstnerduoen Ingvartsen / Rejnert har fulgt karrenes opløsning i Silkeborg siden juli samme år.

I og med at værket er processuelt, er opløsningen så at sige er indbygget i det. Heheden kan derfor udelukkende opleves fotografisk. Det ændrer udstrækningen over tid til enkeltstående øjebliksbilleder, og det tredimensionelle transformeres til plane flader. Med udstillingen i Officinet, lægger Seier Petersen op til en diskussion om forholdet mellem værk og foto samt ikke mindst det, der er imellem.

Der indgår også tekstbaseret materiale i udstillingen, der som en sideeffekt også er afsæt til Seier Petersens næste projekt, hvor hun vil undersøge krydsfeltet mellem billedkunst, kunsthåndværk og kunstteori i en forskningsinspireret og praksisbaseret ramme.

Anna E. Munchs Legat har støttet udstillingen.

Foto: Kirstine Autzen

Læs udstillingens tekst som PDF: dansk version / english version (oversættelse: Linda Drescher)

Læs omtale i DesignETC her

Se flere af Kirstine Autzens fotografier fra udstillingen her

HOME