QR-koderne er affødt af udstillingsprojektet "Forskydninger i Tid og Rum". Grafisk kan projektet stilles op sådan:

QR-koden og websiden er både selvstændige og sammenhængende. Der etableres en relation mellem den fysiske og den virtuelle verden med QR-coden som bindeled.

Det er i interfacet mellem kode og webside muligheden for refleksion opstår. (Jævnfør Lacan, der taler om "den ændring, der sker med subjektet, når det påtager sig et billede")ARKIV

HOME