Om urner

urnefoto


På et tidspunkt skulle jeg lave en urne. Det viste sig at være både et håndværksmæssigt felt, med helt konkrete formelle krav, men emotionelt og fyldt med symbolik. Derfor blev det nødvendigt at undersøge området. Det blev med bl.a. Shopenhauers essay: "Om døden og vort sande væsens uforgængelighed", i hvilken han bl.a. reflekterer over at vi frygter det, der kommer efter livet, men ikke det, der kommer før. Til trods for at det ret beset er én og samme ting, nemlig noget ukendt der ligger uden for livet. Eller sagt med Epikurs begrundelse for ikke at frygte døden: "Når du er her, er den her ikke. Når den er her, er du her ikke". Også mere pragmatisk litteratur som kirkeministeriets betænkning om begravelsesritualer har været involveret. Og Johan Fjord Jensens bog: "Vest for Paradis", oplyste bl.a. om at kremeringstraditionen i Danmark har en sammenhæng med det moderne gennembrud sidst i 1800-tallet.

Teknisk er der også krav, bl.a. skal en urne som standard kunne rumme 3,8 l. og den skal kunne forsegles. Der er også visse miljøkrav, bl.a. skal de mange steder være nedbrydelige for at komme i de ukendtes grav.

Bl.a. af hensyn til ovennævnte miljø- og nedbrydelighedskrav er urnerne fremstillet i ubrændt papirler. Ca halvt ler og halvt papir. Papiret er tilsat for at styrke det ubrændte ler. (Så det kan selvfølgelig diskuteres hvorvidt det er papir tilsat ler eller ler tilsat papir) Til forseglingen bruges snor/garn af forgængeligt materiale.

Urnerne er efterbehandlet ved at blive varmet op til 150 - 200 grader ved hjælp af letandtændeligt organisk materiale. Herved kommer lerets overflade til at fremstå i en skala fra lys grå til sort. Urnerne er fortsat opløselige, fordi det kemisk bundne vand først forsvinder ved 450 – 600 grader.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond.


info om urneprojektet

formelt om urner


ARKIV

HOME