Formelt om urner

 

Skal asken spredes ud, eksempelvis over havet er der ikke andre krav til urnen end at den skal opfylde det anbefalede mindstemål.

DR skriver d. 3. jan. 2009 08:21 under overskriften "Nemmere at få aske spredt":

Hvert år opfylder bedemand Frank Hejslet mellem 30 og 40 afdøde frederikshavneres ønske om at få deres aske spredt ud over havet.

Tidligere skulle man ansøge kirkeministeriet om tilladelse, men fra 1. januar bliver den praksis ændret.

Den afdøde skal på skrift have tilkendegivet, at vedkommende vil have sin aske spredt ud over havet, og så er en tilladelse automatisk givet.

Frank Hejslet mener dog ikke, det vil få flere til at vælge en askespredning.

Det er ofte fiskere eller andre, der har haft deres gang på havnen, der ønsker at få deres aske spredt ud over havet. Men der er også et økonomisk incitament. En almindelig gravplads koster nemlig op mod 9.000 kroner. En askespredning er derimod gratis.

http://www.dr.dk/Regioner/Nord/Nyheder/Nordjylland/2009/01/03/081418.htm


28.11.2008 skirver Danske Bedemænd:

Vær opmærksom på nye regler om spredning af aske over åbent hav

Reglerne vedr. ansøgning om spredning af aske over havet bliver forenklet pr. 1. januar 2009. Pr. 1. januar vil det være sådan, at såfremt der ligger et skriftligt ønske fra afdøde om, at asken ønskes spredt, vil det ikke kræve en tilladelse fra Kirkeministeriet.

Hvis man vil være sikker på, at ønsket om spredning af asken bliver opfyldt, er det vigtigt, at man selv skriver sit ønske ned, enten på en blanket, der kommer til at ligge på www.personregistrering.dk, eller på et stykke papir, der lægges sammen med de personlige papirer. Ligger der ikke noget skriftligt ønske fra afdøde, er det Begravelsesmyndigheden, der træffer beslutning om, hvorvidt der kan gives tilladelse. Det vil komme an på en konkret vurdering fra begravelsesmyndighedens side. Hvis der skal gives tilladelse, må der ikke være nogen tvivl om, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over havet.

http://www.bedemand.dk/p12.asp


info om urneprojektet

baggrund for urnerne


ARKIV

HOME